Bar305

Stand My Ground, Stand Your Ground

Burada, Orada ve Her Yerde…

Kültürler arası barış sağlanmadan, dünya barışı gerçekleşemez.

Özlem ile Tommy, Elsa ile Pingala, Mohammed ile Christian, Süren ile Hiroiki. Nguyen ile Alison, Alfonso ile Dimitris, Carmen ile Pirjo, Igor ile Janusz. Barongo ile Ilona birlikte yaratmaya karar verdiler…

TransCultural Exchange Sanat Vakfı’nın düzenlediği “Sanatta Uluslararası Fırsatlar Konferansı” 03 - 05 Nisan 2009 tarihlerinde, 99 ülkenin katılımıyla, Boston’u küresel sanat camiasının buluşma noktası haline getirecek. Konferansta sunulacak kolektif sanat projelerinin sergileri birer birer açılıyor.

Türk ressam Özlem Kalkan Erenus ve Kuzey İrlanda’lı ressam Tommy Barr “Burada, Orada ve Her Yerde: Geleceğin Sanatını Görmek/Here, There and Everywhere: Anticipating the Art of the Future” başıklı bu evrensel etkinliğe açacakları iki sergi ile katılıyorlar. Projelerinin adı: “Davana Sahip Çık/Stand My Ground, Stand Your Ground”

Birbirini kesen yatay ve dikey hatlar üzerine yerleştirilen ortak bir yapıt üzerinde çalışarak, her ikisi de hem orijinal resimler, hem de diğerinin çalışmalarına karşılık veren resimler hazırladılar. Daha sonra, resimler değiş-tokuş edilerek her sanatçı için, işbirliği ile üretilmiş birer yapıt (aslında tüm yapıtın bir yarısı) ortaya çıktı.

Bir yarısı Türkiye’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Taksim Sanat Galerisi vitrininde, diğer yarısı Kuzey İrlanda’da, Derry Kale Müzesi’nde sergilenecek.

Projenin, Boston’da düzenlenecek “Sanatta Uluslararası Fırsatlar” konferansı için gerçekleştirilecek son bağlantısı içinse Sefa Ulukan’ın çekeceği fotoğraflar sunulacak. Orijinal yapıtların ve sergi alanlarında çekilen karelerin bir araya getirilmesiyle harmanlanmış görseller sembolik olarak “Burayı, Orayı ve Her Yeri” bir an için tek bir yer yapacak.

Özlem Kalkan Erenus ve Tommy Barr’ın ortak yapıtının “İstanbul-yarısı” 25 Eylül – 10 Ekim 2008 tarihleri arasında, IBB Taksim Sanat Galerisi vitrininde izlenebilir.

İBB TAKSİM SANAT GALERİSİ
Cumhuriyet Cad. Gezi Dükkanları No: 24 Taksim – İstanbul   Tel : 0212 245 20 68

Ayrıntılı bilgi için e-posta: info@ozlemkalkanerenus.com
 

Word Formatındaki Basın Bülteni

[Home] [Türkçe] [İşler] [Özgeçmişler] [Basın Bülteni] [Burada Orada] [İstanbul] [Derry] [Video] [English]

alora production