Bar305

Stand My Ground, Stand Your Ground

alora016061971 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’ndeki yüksek öğrenimini, 1993’te tamamladı.

1999’dan bu yana 11 kişisel sergi açtı, Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra, Romanya, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Almanya, İngiltere, İtalya, A.B.D, Hindistan, Çin,  Vietnam, İran, Fas ve Finlandiya’da 100’ü aşkın karma sergiye, çeşitli workshoplara, sanat sempozyumlarına katıldı ve yapıtları başta çeşitli müze ve belediye koleksiyonları olmak üzere, birçok resmi ve özel koleksiyona alındı.

2001 yılından beri Türkiye’nin çeşitli illerinde uluslararası sanat sempozyumları ve sergiler düzenlemektedir. 2003 yılından bu yana “Güzel Sanatlar Birliği”nde yönetim kurulu üyesidir. Çalışmalarını Ataköy’deki özel atölyesinde sürdürmektedir.

Sanatçının Söylemi
 
“Sanat soru sorar” diye düşünüyorum. Resim de kişinin iç dünyasından dışındaki dünyaya yönelttiği sorulardan oluşuyor. Resim yaparken, kendinize sorduğunuz sorular eşliğinde, hem biçem hem de anlamın peşinde bir “arayış” başlıyor.

Bu “arayış”ı elinizdeki malzeme ile maddeleştirirken, yaratıcılık noktasında bağımsız, özgün ve genellikle “yalnız” olmanız gerekiyor. Ancak yaratma işini gerçekleştireceğiniz ortam ve koşulları oluşturmak ve üretilenleri paylaşmak noktasında “kolektif girişim”lerin gücüne inanıyorum. Bunun için de geniş katılımlı, ulusal ve uluslararası grup sergileri ve “sanat kampları” düzenlemeye ve başka ülkelerde düzenlenen benzer etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Bu tür kolektif zeminlerin, yapılan işlerin toplamı olarak “etkinlik” bağlamında yaratmış olduğu etkinin ötesinde bireysel olarak sanatçıyı da zenginleştirdiğine inanıyorum.

Bu ortak proje için yaptığım çalışmalarda temel olarak “Dünden Kalanlar”* adlı serimdeki işlerden hareketle, Tommy’nin sıklıkla Kelt stilini referans alan ikonlarına yanıt vermeye çalışıyorum.


* “Dünden Kalanlar” başlıklı seri, belleğimin dar yollarında çıktığım bir gezinti. Geçmişten gelen yüzleri harçlara kazıdığım ve yan yana dizerek bir araya getirdiğim bir yolculuk... Bu yüzler, geçmişin bir tür kalıntısı gibi, ufak tefek şeyler, zamanın gölgesinde bir parça bulanıklaşmış yansımalar. Her biri bir yabancı ve her biri biraz da ben...

Özlem Kalkan Erenus
E-posta : info@ozlemkalkanerenus.com
Web :      http://www.ozlemkalkanerenus.com

[Home] [Türkçe] [İşler] [Özgeçmişler] [Basın Bülteni] [Burada Orada] [İstanbul] [Derry] [Video] [English]

alora production