Bar305

Stand My Ground, Stand Your Ground

alora01594Tommy Barr Kuzey İrlanda asıllı bir ressam. Dromore’da doğmuş ve çalışmalarını Banbridge’deki atölyesinde sürdürmektedir. Çalışma hayatının büyük bölümünü, başkent Belfast’ın hemen dışında yer alan bu küçük şehirlerde sürdürmüştür.

Yapıtları Sofya Ulusal Galerisi (Yabancı Sanatlar Bölümü) Bulgaristan, Amman Ulusal Galerisi, Ürdün ve MAGNI – Kuzey İrlanda Müze ve Galerileri Ulusal Koleksiyonu başta olmak üzere, çeşitli ulusal koleksiyonlarda yer almaktadır.


Sanatçının Söylemi

“Erken Kuzey İrlanda Sanatı, Kelt geleneklerini karakterize eden ayırt edici motifler açısından oldukça zengindir. Bunun temel nedeni, düşünceleri sembollerle ifade etme eğilimidir. Bu tasarlanmış soyutlama, yöresel sanatımızın temelini oluşturan, nadide güzellikte ve zaman zaman grotesk ikonlarla ortaya çıkmıştır.

Kuzey İrlanda günümüzde de bu ikonlarla doludur. Antik taş anıtlardan, Belfast’ın yoğun politik graffitilerine kadar her yerde, toplumumuzun bünyesine nakşolmuş ve hemen her sokağın köşesinden sallanır hale gelmiştir. Bu ikonlar yaratıcı ifademiz için güçlü bir çıkış noktası yaratmış ve kimliğimize eşsiz bir anlam katmıştır.

Bu hararetli ortamda resim yapan Tommy’nin ikonları bu mirasın etkisi altındadır. Sıklıkla Kelt tarzını referans alan, soyut filtreler yoluyla güncel konularla yüzleşerek; alışılmış, her günkü motiflerle çalışmaktadır. Güncel resim sanatının büyük kısmıyla paralel olarak, onun çalışmaları da, yeni sanatsal hareketlere çok şey borçludur. Bir çoğu kolaylıkla fark edilebilir ve Tommy bunların etkisini gizlemeye çalışmaz. Bununla beraber onun asıl hedefi ikonların hem düzensizliğini hem de etkisini koruyarak, basit ve doğal bir dil kullanmak, o eşsiz ve ikonlara özgü kimliği vurgulamaktır.”

Tommy Barr
E-posta : artist@tbarr.com
Web :      http://www.tbarr.com

[Home] [Türkçe] [İşler] [Özgeçmişler] [Basın Bülteni] [Burada Orada] [İstanbul] [Derry] [Video] [English]

alora production